Werkervaring als Maatschappelijk werker

Maatschappelijkwerker:  
1992 t/m 1993 Gezinsvoogd, SJHMN,(fusie tussen Humanitas en Jeugd en Gezin. Uitvoering gegeven aan de gedwongen hulpverlening OTS, (tijdelijke)voogdij en jeugdreclassering maatregel.
1979 t/m 1992 Gezinsvoogd, Humanitas, Uitvoering geven aan ots en voogdij zaken. Voorzitter van de OR van de vereniging Humanitas.
1990 t/m 1994 Schoolmaatschappelijkwerker. School De Linie Nieuwegein (voortgezet speciaal onderwijs). Locatie De Linie is een gespecialiseerde afdeling en biedt leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) aan. Dit wil zeggen dat zij leerlingen begeleidt die in staat zijn, met pedagogische en didactische ondersteuning, een diploma in een van de leerwegen van het VMBO te halen.
Overige activiteiten afgelopen jaren: 
1986      

Bijzondere taak Gezinsvoogdij: trainer Sociale vaardigheden in   het kader van leerstraffen (zowel groeps- als individuele SVT trainingen)

1992   Buitenland project Zandbergen in Frankrijk
1995    Intensieve trajectbegeleiding voor criminele jongeren
2000      Nazorg trajecten Jeugdreclassering
franshovingooievaarinterim managementzeeuiterwaarden

Ver-der-kijken

 

Interim & Coaching