Werkervaring als leidinggevende

2007 tot 1-9-2008

Regiomanager van het Regiokantoor Veenendaal: Bureau Jeugdzorg Utrecht

 1. Integraal-leiding geven aan secretariaat, unitleiding, gedragswetenschapper, team -Jeugdhulpverlening en team Jeugdbescherming.
 2. Resultaatgerichte bedrijfsvoering en aansturing. 
 3. HRM beleid uitvoeren: werving, behoud en ontwikkeling van medewerkers.
 4. Sturen op kengetallen en planmatig werken.
 5. Netwerken. Aansluiten lokaal gemeentelijk Jeugdbeleid.
2002 t/m 2006

Bureauhoofd  regiokantoor Veenendaal en unitleider

 1. Teamvorming.  Positioneren in de regio. Aansluiten bij lokale netwerken.
 2. Optimaliseren van de samenwerken met zorginstellingen, onderwijs, ketenpartners en overheden.
 3. Ontwikkelen ZorgAdviesTeams (ZAT)
 4. Werk vertalen naar concrete prestaties.
1996 t/m 2002

Bureauhoofd afdeling Jeugdreclassering

 1. Integraal leiding  geven aan unitleiding, gedragswetenschappers, 2 teams jeugdreclassering en secretariaat.
 2. Werken aan een sluitende Justitie Aanpak.
 3. Ontwikkelen van een zelfstandige afdeling van de   Jeugdreclassering en aansluiting zoeken bij Bureau Jeugdzorg.
1994 t/m 1995

Praktijkleider Jeugdreclassering,

 1. leiding geven
 2. methodiek ontwikkelen en werkbegeleiding geven
 3. Werken vanuit het Jeugdstrafrecht.
 4. Borgen van de kwaliteit.
 5. Participeren in lokale en wijk netwerken.

 

 

 

 

 

 

 

franshovingooievaarinterim managementzeeuiterwaarden

Ver-der-kijken

 

Interim & Coaching