Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ze vormen samen een intervisiegroep. Het meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden. Binnen een intervisiegroep mag geen sprake zijn van hiƫrarchie.

Intervisiecoaching

Intervisiecoaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht op de volledige zelfstandigheid van groepen en teams. Deze tijdelijke begeleiding vraagt om een wezenlijk andere invulling dan bijvoorbeeld teamcoaching of begeleide intervisie. De intervisiecoach legt het zwaartepunt van zijn begeleiding in het voortraject. De intervisie groepen worden gecoacht naar de gewenste zelfstandigheid in het leren van en met elkaar.

 

 

 

 

 

 

franshovingooievaarinterim managementzeeuiterwaarden

Ver-der-kijken

 

Interim & Coaching