Interim opdrachten

01-9-2008 tot 01-3-2009 Kwartiermaker bij de Leo Stichting (Valkenheide.Opdracht: het Project Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer mee helpen opstarten en vorm geven in de stad Utrecht. Intensief hulpverleningstraject aan delinquenten jongeren in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar.
14-9-2008 tot 14-11-2008 Teamleider a.i. :Project Wijkgerichte Justitiële Jeugdzorg in Ede
01-9-2008 tot 1-11-2008 Coaching in opdracht Berging & de Vries (werving/selectie)  twee nieuw aangestelde afdelingscoördinatoren bij stichting de Horizon, locatie Rijnhove te Alphen aan de Rijn.
1-11-2008 tot 1-6-2009 Supervisie geven aan een teammanager in opdracht van Jeugdplein Rotterdam.
1-1-2009 tot 1-3-2009 Teamleider vervangen. Bureau Jeugdzorg Gelderland Ede. Operationeel leidinggeven.
1-2-2009 tot  1-6-2009 Supervisie geven in opdracht bureau Jeugdzorg Utrecht. Aan twee medewerkers van de Jeugdbescherming die intervisie gaan geven aan gezinsvoogden.
1-3-2009 tot 1-4-2009 Intervisie aan team trainers Bureau Jeugdzorg Utrecht
1-3-2004 tot 1-7-2009 Intervisie gezinsvoogden Bureau Jeugdzorg Utrecht
1-3-2009 tot 1-7-2009 Intervisie aan twee teams Jeugdreclassering Amersfoort
1-3-2009 tot 1-7-2009 Teamleider a.i. bij Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer in Utrecht in opdracht van JOOZT
1-3-2009 tot 1-9-2009 Intervisie Afdelingscoördinatoren De Horizon Alphen a/d Rijn
1-5-2009 tot 1-8-2009 Intervisie in opdracht Raad van Kinderbescherming
's Hertogenbosch aan het team van de stafunit

1-11-2009 tot 1-2-2010

Minor geven (werken in een gedwongen kader "Basismethodiek jeugd") in Opdracht van Hoge School Utrecht.
1-11-2009 tot 1-2-2010 Werkveld oriëntatie Jeugdzorg Hoge School Utrecht 1 dagdeel 2 x lesgroepen
1-11-2009 tot 1-4-2010 Intervisie gezinsvoogden Bureau Jeugdzorg Utrecht
1-11-2009 tot 1-3-2010 Loopbaan coaching medewerker Bureau Jeugdzorg Utrecht
4-1-2010 tot 14-07-2010 Coaching administratief medewerker
12-4-2010 tot 1-10-2010 Intervisie aan trainers van Bureau Jeugdzorg Utrecht
5-10-2010 Project Wisselgeld, Nieuwegein: procesbegeleider gesprek rond een dialoogtafel samen met gezinsvoogden en casusregisseurs gemeente Nieuwegein
11-3-2010 tot 31-12-2010 Coördinator Netwerk Jeugdhulpverlening en lid Projectgroep Centrum voor Jeugd en Gezin i.o. (2 dagen p/w)
1-1-2011 tot 1-4-2012 Coördinator van Centrum voor Jeugd en Gezin Wijk bij Duurstede. (2 dagen p/w)
3-1-2011 tot 1-4-2011 Lid v/d benoemingscommissie namens de OR van de LSG-Rentray-Rekken en bewaakt o.a. de zorgvuldigheid van de selectieprocedure conform Sociaal Plan.
27-01-2011 tot 16-06-2011 Supervisie Maatschappelijkwerker
15-04-2011 tot 05-07-2011 Coaching op motivatie: HBO student
31-05-2011 tot 02-08-2011 Supervisie: gezinsvoogd
13-10-2011 Teambuilding activiteit: Wandel/Natuur Coaching met als thema: “Samen wandelen in de Natuur, op zoek naar de kwaliteiten en rollen in het te team.”
01-10-2011 tot 31-12-2011 Intervisie aan 3 medewerkers van de afdeling Studie Centrum Jeugdbescherming, Bureau Jeugdzorg
31-01-2012 Teambuilding activiteit: Wandel/Natuur Coaching met als thema: “Samen wandelen in de Natuur, op zoek naar het thema Feedback en Collegiale ondersteuning in het te team.”
21-02-2012 Wandel/Natuur coaching individueel
08-09-2012 Wandelcoaching in de Natuur: Nationale Wandelcoachsdag met groep van 6 personen: Thema: Wat houd je op dit moment bezig ?
13-09-2012 Wandelcoaching in de Natuur, individueel
18-09-2012 Teambuilding: Verdieping kwaliteiten en rollen in het team. O.a. Belbin test en de Roos van Leary
22-11-2012 Loopbaan Coaching individueel
8-1-2013 Coaching ICT medewerker
12-2-2013 Coaching/nazorg groepsleidster
11-4-2013 Supervisie Senior medewerkers ambulante begeleiders
11-4-2013 Supervisie Senior medewerkers ambulante begeleiders
16-4-2013 Wandelcoaching Senior medewerker Dagbesteding Veenendaal
11-6-2013 tot 19-12-2013 Supervisie Maatschappelijkwerkster AMW
2-7-2013 Wandelcoaching groepsleider burn out
15-7-2013 Wandelcoaching groepsleider persoonlijke problemen
1-7-2013 tot 31-12-2013 Projectleider Transitie Jeugdzorg, opzetten van een Sociaal Wijkteam Breed (Dorpsteam+) voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2 dagen p/w. enCJG coördinator ondersteunen
1-9-2013 Wandelcoaching privé problemen groepsleider.
1-1-2014 tot 1-5-2014 Tweede opdracht van de gemeente Heuvelrug. Het implementeren en verder ontwikkelen van de methodiek samen met het Dorpsteam+. Het opzetten van intervisie t.b.v. het Sociaal Dorpsteam Breed, waarin het sociaal domein breed op termijn centraal zal staan, te beginnen bij de jeugd van 0 tot 23 jaar.
24-1-2014 Wandelcoachinggroepsleider geconfronteerd met geweld van een cliënt.

 


franshovingooievaarinterim managementzeeuiterwaarden

Ver-der-kijken

Copyright (c) 2009 - Ver-der-kijken

 

Interim & Coaching